About

moja historia

Fotografowanie daje mi poczucie wolności i olbrzymiej satysfakcji. Przedstawianie świata takim jaki jest, lub jakim chcę go widzieć pozwala mi od lat kolekcjonować niepowtarzalne kadry i wspomnienia

Katarzyna Sanecka

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.